Reflexe umění je nedílnou součástí Mozaiky už 25 let. Poznejte recenzenty a publicisty, kteří pro vás hodnotí kulturní dění

6. leden 2021

Rozlišovat podstatné od nepodstatného a hodnotné od nehodnotného je součástí reflexe uměleckých děl, projektů, událostí a dalších projevů umělecké činnosti. Mozaika už 25 let zprostředkovává kritické úvahy i názory celé řady odborníků a odbornic z oblasti výtvarného umění, hudby, divadla, tance, filmu i literatury.

Josef Vomáčka - autor úterního "filmového" vydání pořadu Mikrofórum

Děkujeme za přízeň našim věrným posluchačům. Rádi bychom se podělili o krásné komentáře, které Mozaice k 25. narozeninám dorazily.

„Mozaiku poslouchám od jejího počátku a jsem na ní závislý asi jako na cukru. Obou těchto závislostí se nehodlám zbavit. Někdy se mi výjimečně stane, že v života běhu Mozaiku neslyším a pak mám abstinenční potíže projevující se kulturní nejistotou a cukáním v pravém koutku úst.“
Zbyněk Hraba 

Cílem reflexe umění v Mozaice je představit nejen různé podoby a formy napříč uměleckými obory, ale také rozvíjet kritické myšlení posluchačů. Ukázat, že na výtvarné, divadelní, hudební, taneční, filmové nebo literární dílo je možné nahlížet z různých úhlů pohledu a v různých kontextech. Zároveň nabízí cesty, jak s takovou reflexí dále nakládat. 

Živá kritická úvaha o umění může posloužit i jako důkaz toho, v jaké situaci se nejen umění, ale především myšlení o umění nachází. Proto tým Mozaiky spolupracuje s celou řadou oborníků a odbornic – kunsthistoriků a kurátorů, divadelních, literárních i filmových kritiků a publicistů a v neposlední řadě i s hudebními publicisty. Jejich záběr je široký. Sledují nejen tuzemské kulturní dění a současné umělecké projevy, ale mají přehled o výrazných událostech a počinech v zahraničí v rámci mezinárodních festivalů, výstav, bienále. Jejich zájem se dotýká klasiky i alternativy.

02814825.jpeg

„Až do dnes jsem nevěděla, že jsem stejně stará jako Mozaika a těší mě, že budu moct i já své letošní čtvrtstoletiny oslavit s Vltavou. Díky Vaší otázce jsem si uvědomila, že bych se s podporou kultury mohla snažit více – děkuji za tento důležitý podnět!“
Johana Černochová

Formou živého dialogu s moderátorem nebo moderátorkou, ráno i odpoledne, posluchači každý všední den získávají potřebnou dávku poučených názorů, zasazených do kontextu aktuálního kulturního dění. 

„Čas bez kultury můžeme věnovat literatuře, hudbě a jejím záznamům, Mozaice a podobným pořadům, které vnesou kulturu do našich bytů. Díky za váš pořad!“
Pavlína Krupičková

 

Spustit audio

Související