Ředitelka Festivalu hudebního divadla Opera Lenka Šaldová

03256404.jpeg
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03256404.jpeg

Hostem Telefonotéky byla ředitelka Festivalu hudebního divadla Opera Lenka Šaldová.

Vystudovala bohemistiku a divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2007 absolvovala doktorand­ské studium tamtéž: obor divadelní věda, disertační práce na téma Česká operní režie v šedesátých letech 20. století.

Od roku 2005 je zaměstnána v divadelním oddělení Národního muzea jako kurátorka (sbírka loutek a loutkářských dekorací, sbírka rukopisů).

Je spoluautorkou loutkářské expozice v Muzeu české loutky a cirkusu Prachatice a autorkou několika loutkářských výstav: Příběhy z kouzelných krabic (Kratochvíle, Duchcov), Loutka – nejkrásnější dárek (ČMVU Praha), Tradiční české loutky (Taiwan). Další výstavy zajišťovala produkčně (mj. Josef Hlávka – vídeňský stavitel, český archi­tekt, evropský mecenáš, Vídeň – Státní opera).

Od poloviny 90. let pravidelně reflektuje soudobé hudební divadlo, především v Divadelních no­vinách, v Hudebních rozhledech a v časopisu Svět a divadlo. Od roku 2001 je ředitelkou Festivalu hudebního divadla Opera a podílí se na dalších aktivitách Jednoty hudebního divadla.