O pořadu Ranní koncert

03233677_1.jpeg

Hodinový prostor sobotního rána pro komorní, vokální i lehčí orchestrální hudbu.

Navazuje svým charakterem do určité míry na dosavadní pořady Sólo pro a Hlasy a hlásky.

Odpovědný redaktor: Petr Veber

Své dotazy a náměty pište na e-mail: vltava@rozhlas.cz