Radoslav Lošťák: Stín bledé Élektry. Variace antického mýtu o rodu Átreovců situovaná do druhé světové války

8. květen 2022

Jako připomínku konce 2. světové války zařazujeme rozhlasovou hru Stín bledé Élektry na motivy antického mýtu o potomcích krále Agamemnóna a jeho ženy Klytaimnéstry. Tři sourozenci, každý po svém, se zde snaží zjistit pravdu o hrdinské smrti otce, na jehož umučení fašisty nese částečnou vinu jejich matka. Obnovenou premiéru s Jaroslavou Adamovou a dalšími skvělými herci v hlavních rolích poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Scénická hudba: Daniel Forró
Osoby a obsazení: Helena /Klytaimnéstra/ (Jaroslava Adamová), Herman /Aigisthos/, její druhý muž (František Husák), Pavel /Orestés/, její syn (Jiří Schwarz), Alžběta /Élektra/ její dcera (Jitka Faltysová), Zuzana /Chrystohemis/, její dcera (Sylva Sequensová), Hynek /Pylades/, Pavlův spolubojovník (David Vejražka), Bohumil – Alžbětin nápadník (Otakar Brousek ml.) a Hans, německý velitel městské posádky (Jan Vlasák)
Dramaturgie: Jan Vedral
Režie: Jan Tůma
Natočeno: v roce 1985

Hned několik tragických příběhů je v antických mýtech spojeno s rodem mykénského krále Átrea, otce Agamemnóna a Meneláa. Zvláště staršího Agamemnóna, který vedl řecké vojsko do trójské války, stihl krutý úděl. Po deseti letech se vrátil z vítězného tažení, aby byl zabit vlastní manželkou Klytaimnéstru, která se proti němu spikla s jeho bratrancem Aigisthem. Nepotrestanou otcovu smrt těžce nese Klytaimnéstřina dcera Élektra, která doufá, že zločin pomstí bratr Orestés.

Na motivy příběhů pojednávajících o rodu Átreovců vytvořili své klasické tragédie Aischylos, Sofoklés Eurípidés i Seneca. Obraz rozvrácené rodiny, do jejíchž vztahů zasáhla válka a v níž události postavily děti proti svým rodičům, však zůstává inspirující i pro novodobé dramatické autory.

V roce 1985 vytvořil na motivy antického mýtu o potomcích krále Agamemnóna a jeho ženy Klytaimnéstry rozhlasovou hru dramaturg a spisovatel Radoslav Lošťák. V jeho příběhu, psaném v blankversu a situovaném do 2. světové války, se tři sourozenci, každý po svém, snaží zjistit pravdu o hrdinské smrti svého otce. Zdá se, že na jeho zavraždění fašisty nese částečnou vinu jejich matka. Tragické vyústění událostí sleduje a komentuje sbor, který zastupuje hledisko věčnosti.

Rozhlasovou inscenaci hry Radoslava Lošťáka Stín bledé Élektry natočil v roce 1985 režisér Jan Tůma. Hlavní role si zahráli Jaroslava Adamová, Jitka Faltysová, František Husák, Sylva Sequensová, Jiří Schwarz, Otakar Brousek ml, David Vejražka a Jan Vlasák.

Spustit audio