Radioaktivní voda z Fukušimy

3. prosinec 2014

Důsledky havárie v japonské jaderné elektrárně Fukušima jsou stále předmětem intenzivního výzkumu.

Je to už tři a půl roku, co japonskou prefekturu Fukušima zpustošilo silné zemětřesení a následná vlna tsunami. Vedle obrovských ztrát na životech a miliardových škod na majetku způsobila tato katastrofa i havárii v jaderné elektrárně Fukušima 1.

Radiace zamořila nejen široké okolí elektrárny, ale unikla i do nedalekého oceánu. Strach z šířících se radionuklidů proto zachvátil celé Tichomoří, Havajské ostrovy nevyjímaje. Do výzkumu kontaminované vody odebírané na pláži v Honolulu se zapojil i Jan Kameník z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd.

Na Havaji se neocitl zrovna v jednoduché situaci. Nevadilo ani tolik to, že do Honolulu přicestoval s půlročním zpožděním, tedy až na podzim roku 2011, jako spíše fakt, že mořská voda tu už před nehodou nebyla prostá všech radionuklidů. Ty se ve vodě vyskytují jednak přirozeně, jednak jako pozůstatky dřívějších jaderných testů a výbuchů. Po nich zůstávají stopy zejména v podobě izotopů cesia 134 a 137, které mají delší poločas rozpadu než jiné radionuklidy.

autor: Tereza Burianová
Spustit audio