Radim Vizváry: Pantomima je ekvilibristická disciplína, mim musí umění nadřít

Radim Vizváry
Radim Vizváry

První mim v historii, oceněný Thálií, si vytkl za cíl rehabilitovat obor, který má kořeny až v pravěkém rituálu.

Radim Vizváry vyniká svébytným stylem, ve kterém spojuje klasickou pantomimu a prvky japonského divadla butoh se zcela moderním mimickým divadlem, svoji pohybovou virtuozitu koření autentickým hereckým projevem. Ačkoli se k pantomimě dostal až v dospělém věku, dokonale se v ní našel a začal usilovat o její znovuoživení.

Pantomima jako žánr ve světě zakrněla, ve druhé polovině 20. století chyběli tvůrci, kteří by pantomimickou techniku modernizovali. Přišel čas najít lékaře, kteří by ji uzdravili.

O tuto rehabilitaci oboru se Radim stará nejrůznějšími způsoby; publikuje, vyučuje, vytváří sólové pantomimické projekty, základnou pro jeho tvorbu je soubor MimePrague. Ten se postupem času vyvinul v jakousi platformu, vytvářející produkční prostředí, které se o žánr pantomimy stará a rozvíjí jej. Pod křídly MimePrague se pak uskutečňuje sen, na kterém Radim od začátku své profesní dráhy usilovně pracuje; rehabilitovat pantomimu, rozšířit povědomí o pantomimě jako oboru rovnoprávném dalším žánrům fyzického divadla.

Pantomima je umění myšlení a gesta. Je to můj každodenní chléb; a tedy to, jak se chovám k sobě a k jiným lidem, to se pak odrazí na jevišti. Pohybem nelze lhát.

V představení Sólo, za které získal v roce 2012 cenu Thálie, prochází Radim Vizváry jakousi abecedou pantomimických stylů; vyzdvihuje období romantické pantomimy, které je spojené s osobností Jeana Gasparda Debureaua.

Debureau vytvořil v tradiční postavě Pierota nositele něhy; něhy, která v dnešní době mizí, něhy v muži, která dnes může být jakýmsi tabu. Proto se k Debureauovi vracím a tenhle divadelní archetyp – něžného Pierota – znovu připomínám.

Další z vějíře aktivit Radima Vizváryho je organizování festivalů; v Táboře pořádá přehlídku Komedianti v ulicích, v rodné Poličce stál u zrodu MimeFestu - v současnosti připravuje jeho sedmý ročník.

Festivalů pantomimy je ve světě málo, leckteré nabízejí spíše přehlídku divadla jiných oborů, současného tance a nového cirkusu. Jiné žánry pantomimu do značné míry vytěsnily, možná je to chyba samotných tvůrců mimu, kteří nedokázali uspokojit současného diváka.