Rabi Löw Jehuda ben Becalel ve výtvarné tvorbě současných autorů

22. září 2009

7. září uplynulo 400 let od úmrtí věhlasného židovského učence, nábořenského myslitele a pedagoga - rabi Löwa Jehudy ben Becalela, zvaného v židovském prostředí Maharal. S jeho dobou, životem a dílem se můžete seznámit na stále pokračující velké reprezentativní výstavě - Cesta života / Rabi Löw (kolem 1525 - 1609) v Císařské konírně Pražského hradu. Rabi Löw a legendární Golem, však i po staletích zůstává inspiračním zdrojem i současných umělců, jak se můžeme přesvědčit na další výstavě - Rabi Löw Jehuda ben Becalel ve výtvarné tvorbě současných autorů - otevřené v Galerii Millennium v ulici Tržiště na Malé Straně v Praze. O podrobnosti k této výstavě požádal Karel Oujezdský Adama Hoffmeistera z Galerie Millennium.

Spustit audio