Putování Šumavou s Kohoutím křížem. Vydejte se po stopách zapomenutých německých autorů

18. červenec 2022

Kousek od šumavské vesničky Nicov stojí u cesty zvláštní kovový kříž s kohoutem na vrcholu, s hodinami, které ukazují třetí, tedy okamžik Kristovy smrti, a s mnoha drobnými předměty – nástroji Kristova umučení. Turisté, kteří sem zabloudí, se u neobvyklého artefaktu zastavují, fotografují si ho a často také přemýšlejí, co jednotlivé atributy vlastně znamenají. Repríza ze srpna 2018.

Památník Johanna Petera na Bučině

Pro autory stejnojmenné internetové čítanky je sám kohoutí kříž symbolem staré Šumavy, zaniklého světa, který se snaží hledat pomocí zapomenutých textů i obrazových dokumentů.

Kostel svatého Mikuláše v Boleticích

Vrátit na Šumavu literární díla německy píšících autorů byl nápad překladatele a básníka Jana Mareše z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Nezaměřil se jen na umělecky cenné texty, ale hledal i drobná svědectví o tom, jak kdysi lidé na Šumavě žili, překládal vzpomínky a dokumenty osobní povahy včetně deníků a korespondence. O elektronickou podobu čítanky pečuje Ivo Kareš, který nás spolu se svým kolegou Jindřichem Špinarem  pořadem provází.

Výlety s Vltavou připomínají i možnost otevřít díky chytrému telefonu Kohoutí kříž na místech, která na svých toulkách Šumavou navštívíte, přečíst si v českém překladu nebo německém originálu text vztahující se ke konkrétnímu místu a podívat se, jak kdysi vypadalo. Od nicovského kohoutího kříže, kde se seznámíme s celým projektem, vyrazíme na vyhlídku nad Chvalšiny.  Tady nelze nezmínit dílo spisovatele Hanse Watzlika, který v nedalekém Ondřejově působil jako učitel a zasadil sem částečně i děj své krásné povídky Cesta domů. Zároveň zazní otázka, jak se stavět k dílu autorů, kteří se stejně jako on přiklonili ve 30. letech minulého století k nacismu. Kohoutí kříž tuto skutečnost nezamlčuje, ale zároveň tyto „sporné“ autory ze šumavské literatury nevyloučil. Podobně je tomu i u textů vysídlenců, kde se stesk po ztraceném domově leckdy pojí s pocitem trpkosti vůči Čechům.

Kaple ve Studenci

U kostela svatého Mikuláše v Boleticích doprovodí natáčení střelba z nedalekého vojenského újezdu, která dokreslí pochmurnou atmosféru zaniklé vesnice a připomene smutný osud některých okolních kostelů.

Kousek od Rožmberka nad Vltavou, stranou od rušné vodácké Vltavy, najdeme už jen zbytky křížové cesty a kaple ve Studenci.  Na kdysi známém poutním místě otevřeme téma křesťanské víry a duchovních, jejichž literární tvorbu Kohoutí kříž připomíná.

Své putování uzavřeme na šumavské Bučině, kde mezi pastvinami a dnes už sotva patrnými zbytky rozvalených domů nalezneme památník spisovatele Johanna Petera, autora u nás téměř neznámého. Památník ve tvaru otevřené knihy stojí na místě Peterova rodného domu, někdejší rychty, a umístili ho sem společně Češi a Němci. V místech, kde bývala železná opona, je to projev vůle ke vzájemnému smíření. Podobné poselství nese i celá internetová encyklopedie německy psané literatury ze Šumavy Kohoutí kříž.

autor: Hana Soukupová
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová