Putování s Antonínem Dvořákem. O klavírní tvorbě, cestách a pohnutkách k nim hovoří Věra Lejsková

6. září 2017

„Vy si představujete komponování příliš lehce,lze přece teprve tehdy začíti, když cítíme nadšení, Ale o tom je těžko mluvit, milý příteli“.

Tak psal Antonín Dvořák svému nakladateli Fritzi Simrockovi, když ten na něj stále neúnavně naléhal, aby napsal druhou řadu Slovanských tanců. O tom i o mnohém jiném pojednává pořad Putování za Antonínem Dvořákem. Např. o přímé Dvořákově účasti na slavnosti noci Filipojakubské v Malči, kam jej pozvala jeho libretistka Marie Červinková-Riegrová, když komponoval svůj čtyřruční klavírní cyklus Ze Šumavy. Zaměřili jsme se také  na názor Antonína Dvořáka na Franze Schuberta, jak se o tom sám vyjádřil za svého pobytu v Americe  v roce 1896 v článku pro The  Century Illustrated Monthly Magazin. Tehdy prorokoval Schubertovi skvělou budoucnost.

03209810.jpeg

V pořadu zazněly ukázky z vůbec první nahrávky Slovanských tanců u nás v originále pro klavír čtyřručně a to z LP Supraphon z roku 1971 v podání manželů Věry a Vlastimila Lejskových. A rozhodně není bez zajímavosti srovnání provedení jednoho Slovanského tance třemi různými interprety, a to dvěma klavírními dui (Věra a Vlastimil Lejskovi a Renata a Igor Ardaševovi) a v orchestrální verzi.

Ozřejmili jsme si i kontakty tří protagonistů, Johannesa Brahmse, Fritze Simrockaa Dr. Eduarda Hanslicka semknutých přátelsky a trvale kolem Antonína Dvořáka, i proč věnoval Dvořák svůj klavírní cyklus Ze Šumavy rakouskému korunnímu princi Rudolfovi a jeho choti  Štěpánce.

Pořad připravil a slovem provází Michal Bureš.

autor: Michal Bureš
Spustit audio