Půl miliardy ztrát ani ne za měsíc. Mapování dopadů koronaviru na kulturní sektor má první výsledky

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Prázdné divadelní hlediště (ilustrační foto)

tvarné umění, hudba i divadlo přišly jenom za měsíc březen kvůli pandemii koronaviru o půl miliardy korun. Dopady koronaviru na kulturní sektor mapuje výzkumný projekt Divadelní akademie múzických umění ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou a Institutem umění – Divadelním ústavem.

Cílem výzkumu je dlouhodobé mapování dopadů koronavirové pandemie, potažmo souvisejících omezení na kulturní organizace i jednotlivce tak, aby všechny relevantní instituce, oborové organizace i výzkumníci měli v následujících letech kvalitní podkladové informace mapující nejenom nastalou situaci, ale i její postupný návrat do „normálu“.

Petr Prokop s rouškou

„U organizací nás zajímá, jak moc se během krize propadl kulturní sektor, kolik chybí financí, ale i výkonů. Zjišťujeme, jaký je dopad na zaměstnance kulturních organizací, zda nedochází k propouštění nebo snižování platů. V případě jednotlivců se dotazujeme na to, jak moc jsou připravení na krizi a zda jsou připraveni ji zvládnout.“ Vysvětlují vedoucí výzkumného projektu, Petr Prokop z Katedry produkce na DAMU a Jakub Grosman z Katedry arts managementu VŠE.

Nad sebranými daty proběhlo očištění a v rámci vyloučení některých nevalidních odpovědí nyní pracují s odpověďmi od více než 300 organizací.

„V případě divadel není okamžitý finanční propad za březen tak výrazný, jak se dalo čekat. V odhadech za duben se ale už zvyšuje. Je vidět, že dopady na divadelní sektor budou především dlouhodobého rázu a pozorujeme tady i absenci dlouhodobého růstu divadla. V době, kdy meziročně rostou náklady, divadelní segment finančně stagnuje“ Dodává Petr Prokop. „V hudebním sektoru naopak můžeme pozorovat rychlý a výrazný propad, což je také dáno tím, že tato umělecká oblast není tolik podporovaná dotacemi. Finanční propad v hudebním sektoru bude více dramatický v následujícím letním období, kde na rozdíl od divadel probíhá hlavní festivalová sezóna.“ Dodává Jakub Grosman. Za měsíc březen se v oblasti hudby, divadla (včetně tance) a výtvarného umění v dotazníkovém šetření dobrali k téměř půl miliardovým ztrátám na ušlých tržbách.

Sběr dat by měl pokračovat v měsíčních, později čtvrtletních intervalech, a mapovat tak delší časové období. Dotazníky k dalším sběrům budou mít ale již kratší a inovovanou verzi. Další sběr dat probíhá do pátku 22. května do půlnoci zde.

Spustit audio

Odebírat podcast

Související