Publikace o slovenské výtvarné scéně období 60. let a normalizace

6. duben 2012

Pod názvem „Napriek totalite“ se na Slovensku objevila nová publikace kritičky a historičky umění Zuzany Bartošové.

Shrnuje obraz na slovenské výtvarné scéně zejména v období konce šedesátých let a normalizace. Redaktorka Elena Kotová využila veřejné prezentace díla v bratislavském knihkupectví Artforum k natočení rozhovoru se Zuzanou Bartošovou – nejprve se zaměřila na poválečný vývoj, zejména období rozmachu umění koncem šedesátých let, které přineslo dynamický pohyb a řadu mladých tváří a následnou normalizaci.

Knihu Napriek totalite slovenské kritičky a historičky umění Zuzany Bartošové vydalo nakladatelství Kalligram. Historik umění Jiří Šetlík o ní říká: „Autorce se podařilo napsat závažnou studii, jíž obohatila dějiny slovenského umění o dosud nezpracovanou kapitolu. Dotýká se navíc problematiky vývoje umění v někdejším společném státě a jeho protikladných osudů. Nelze pominout ani mezinárodní význam syntetického textu, jímž slovenský hlas přispívá podstatně k panoramatu světového umění 20. století.“

autor: elk
Spustit audio