Psáno kurzívou: Jan Zábrana - Pošlete mi tu knihu se šťastným koncem aneb Pár slov o detektivkách jako už tolikrát

3. září 2004
r_2100x1400_vltava.png

V cyklu Psáno kurzívou uvádíme úryvek z úvahy básníka, prozaika, překladatele a editora. V režii Vlada Ruska účinkuje Jan Vlasák.

Jan Zábrana se narodil 4. 6. 1931 v Herálci u Humpolce. Oba rodiče byli učitelé, politicky činní v národněsocialistické straně; v procesech po 1948 byli odsouzeni k dlouholetému vězení. Po maturitě v roce 1950 nebyl Jan Zábrana z politických důvodů přijat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. V letech 1950-1952 studoval na Římskokatolické bohoslovecké fakultě, kterou však musel po čtyřech semestrech opustit. Po zatčení otce v roce 1952 byl vystěhován z rodinného domu v Humpolci a natrvalo přesídlil do Prahy, kde v letech 1952-1954 pracoval jako zámečník a brusič. V roce 1955 byl přijat do Kruhu překladatelů a od té doby pracoval jako překladatel z ruštiny a angličtiny.

Debutoval jako básník v samizdatovém sborníku Život je všude (1957), téhož roku začal publikovat i v časopisech. V 60. letech vydal tři básnické sbírky, zčásti však napsané už v polovině 50. let (Utkvělé černé ikony, Stránky z deníku, Lynč). Později byly vydány z pozůstalosti rovněž sbírky Jistota nejhoršího a Zeď vzpomínek. V 60. letech vyšlo několik jeho knih napsaných ve spolupráci s Josefem Škvoreckým - próza pro děti (Táňa a dva pistolníci) a tři detektivní příběhy (Vražda pro štěstí, Vražda se zárukou a Vražda v zastoupení).

Posmrtně vyšel obsáhlý dvousvazkový výbor ze Zábranových deníků a záznamů Celý život (1992), psaných v letech 1948-1984, zejména pak od konce roku 1970. Kromě denních zápisů a komentářů obsahuje kniha i jednotlivé verše, básně a jejich varianty. Z pozůstalosti bylo publikováno Sedm povídek (1993), psaných 1954-57, které jsou stylizovány jako syrový záznam života mladých dělníků. Obsáhlý posmrtný výbor z doslovů a předmluv Potkat básníka představil Zábranu jako esejistu, který dokázal poutavým způsobem sloučit do výstižného portrétu životopisná a historická fakta i výklad uměleckých kvalit a smyslu autorovy tvorby. Jan Zábrana zemřel 3. 9. 1984 v Praze.