První souborná výstava sochaře a grafika Radka Kratiny

6. březen 2013
02842106.jpeg

Galerie hlavního města Prahy otevřela v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze první rozsáhlou soubornou výstavu díla sochaře a grafika Radka Kratiny. Navštívit ji můžete do 19. května.

Tvorba Radka Kratiny (1928–1999) je založená na principech geometrie a reflektuje neokontruktivistické tendence v českém umění druhé poloviny 60. let. S Kratinovým jménem je spojen zejména pojem „variabilu“, jak umělec nazýval své dřevěné a později kovové objekty, založené na proměnlivosti reliéfních struktur a vertikálních plastik, jejichž podobu může divák proměňovat svým zásahem v nekonečných variantách.

02842104.jpeg

Radek Kratina studoval v letech 1952 až 1957 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, krátce navrhoval textilní vzory, hračky a varianty papírových kostek z vystřihovánek. Nejprve experimentoval v grafice, monotypech, frotážích a lettristických grafikách.

V roce 1967 byl spolu s teoretikem Arsenem Pohribným iniciátorem vzniku Klubu konkretistů, který byl platformou umělců tvořících v duchu geometrické abstrakce a konkretismu.

Výstavu doprovází obsáhlá umělcova monografie „Radek Kratina (1928–1999)“, kterou vydalo nakladatelství Gallery. Kurátorská prohlídka s Hanou Larvovou se koná ve čtvrtek 21. března v 17 hodin.