První díl rozsáhle janáčkovské biografie vyjde v letošním roce v českém překladu

26. březen 2018

Rozsáhlá dvoudílná biografie Janáček: Years of a Life britského muzikologa Johna Tyrrella obsahuje celkem 2000 stran knižního textu. Jedná se o nejpodrobnější biografii svého druhu, která byla věnovaná životu a dílu Leoše Janáčka.

V letošním janáčkovském roce vychází v nakladatelství Host překlad prvního dílu, který nese název Leoš Janáček. Osiřelý kos (1854-1914). Autor jej převzal ze skladatelova článku, který vyšel v Moravskoslezské revue v listopadu roku 1914.

John Tyrrell v první části monografie téměř beletristickou formou a s překvapivým souvislostmi popisuje Janáčkův osobní i pracovní život do jeho šedesátých narozenin, tedy do roku 1914. Vedle detailního popisu Janáčkova osobního i pracovního života se v knize podrobně dočteme o Janáčkových skladatelských počátcích, o kompozičním vývoji a o genezi některých jeho děl. Do textu jsou rovněž zařazeny oddíly zaměřené na různá témata, například Janáčkův poměr k panslavismu, Janáček jako hudební etnograf či učitel nebo kapitoly mapující skladatelův vztah k různým osobnostem. Kniha obsahuje dále kapitoly, které jsou věnovány Janáčkovu zdravotnímu stavu nebo jeho finanční situaci.

Brněnské nakladatelství Host funguje na českém trhu více než dvě desítky let. Jeho historie je spojena se stejnojmenným časopisem, který začal vycházet v roce 1985 v Brně jako samizdatový sborník. Nakladatelství společně s edičními řadami a měsíčníkem Host, který se věnuje reflexi a kultivaci české literární scény, tvoří v českém prostředí výjimečný fenomén.

Nakladatelství Host vydává českou a překladovou prózu, poezii, literární teorii i literaturu naučnou. V posledních letech zde úspěšně vychází překladová beletrie severských kriminálních románů a thrillerů. Host vydává rovněž knihy v oblasti žánrové a dětské literatury. Své místo má v Hostu také edice Česká knižnice. Vedle významných českých a světových autorů Host poskytuje příležitost i debutantům — básníkům, prozaikům či mladým literárním vědcům.

Nakladatelství Host představil a o edičním plánu promluvil šéfredaktor a spolumajitel Hostu Mirek Balaštík. O překladu monografie a vzájemné spolupráci s Johnem Tyrrellem pohovořil Tomáš Suchomel. Muzikolog Jiří Zahrádka, autor několika kapitol, pojednávajících o skladatelově finanční situaci, objasnil důvody vydání českého překladu. Hlavním hostem pořadu byl profesor John Tyrrell.  S autorkou pořadu Simonou Kostrhunovou pohovořili o genezi díla a o problémech, týkajících se vydání anglické i české verze knihy. 

V pořadu zazněla Moravská lidová poezie v písních ve výjimečném podání Ivy Bittové, Vladimíra Godára a Škampova kvarteta. Dílo vznikalo v období Janáčkovy cesty ke svébytnosti, v době, kdy skladatel sledoval několik i protichůdných linií, v době, o které představovaná kniha poutavě pojednává.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.