Prověřená fakulta - KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969 - 1989

21. duben 2009

Ústav pro soudobé dějiny vydává publikaci s názvem "Prověřená fakulta - KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969 - 1989". Autory knihy jsou Katka Volná, Jakub Jareš, Matěj Spurný a Klára Pinerová, kteří tu sledují vybrané aspekty normalizace na Filozofické fakultě UK prostřednictvím několika studií a rozsáhlé edice dokumentů. Jindřich Bálek pozval k mikrofonu Matěje Spurného a Katku Volnou, kterých se ptal na průběh bádání i obsah nové publikace. STRÁNKY PROJEKTU: www.proverenafakulta.cz

Spustit audio