„Provazochodec znamená vratkost života,“ říká malířka Věra Nováková

30. říjen 2013

S novými pracemi malířky Věry Novákové, mezi nimiž tentokrát vedle obrazů nechybí ani objekty, instalace a několik fotografií, se můžeme sekat do 22. listopadu v Galerii Navrátil ve Praze-Karlíně.

O malířce a sochařce Věře Novákové, která letos v lednu oslavila pětaosmdesáté narozeniny, ještě na počátku devadesátých let věděl jen málokdo, stejně jako o jejím manželovi malíři a grafikovi Pavlu Brázdovi, laureátu Ceny Revolver Revue, či o jejich příteli malíři Ivanu Sobotkovi.

„Provazochodec pro mě znamená vratkost lidského života,“ vysvětluje Věra Nováková název výstavy, „každý krok je důležitý, každý krok je volba. Celá výstava je postavená na ano a ne, celý život probíhá ve dvou opozicích: život a smrt, on a ona, ráno a večer. Ne každý unese odpovědnost rozhodnutí. Svoboda je úkol a povinnost. Osobní odpovědnost ke svému svědomí a ke svému okolí a ke společnosti.“

Dílo Věry Novákové (narozena 1928 v Praze) patří k nejosobitějším projevům realismu v českém umění druhé poloviny dvacátého století. Představuje spolu s manželem a tvůrčím souputníkem Pavlem Brázdou solitérní postavu, kterou nelze jednoduše zařadit k žádným společným tendencím české výtvarné scény posledních desetiletí. Její tvůrčí výpověď má pro českou kulturu silnou hodnotu nejen ve své stylistické originalitě, ale hlavně ve svém humanistickém a duchovním přesvědčení. Věra Nováková byla v roce 2006 poctěna Cenou Revolver Ruvue, kterou už v roce 1991 získal i její manžel Pavel Brázda

02996077.jpeg
autoři: Karel Oujezdský , Karel Kratochvíl
Spustit audio