Promlouvání Shaloma Tomase Neumana

23. srpen 2011

V respiriu 5. patra Veletržního paláce probíhá od konce minulého týdne výstava amerického umělce českého původu Shaloma Tomase Neumana nazvaná „Talking at You – Promlouvání“.

Její jádro tvoří 50 archetypálních portrétů ze série „Amerika“ vytvořených z modelovací hmoty, akrylových barev a nalezených předmětů obklopených plastovými figurkami a také oživených zvukem či světlem.

Shalom Tomas Neuman, představitel „fusion art“ se narodil v době války v Praze. Jako jediný mužský potomek kdysi rozvětvené židovské rodiny přežil nacistický holocaust, většina jeho příbuzných zahynula v Osvětimi. Části rodiny se podařilo po válce uprchnout do Haify, kde Shalom prožil dětství. V jeho dvanácti letech rodina emigrovala do Pittsbugu v Pensylvánii a od té doby Shalom žije ve Spojených státech, dnes v New Yorku.

Do svého rodného města se Shalom vrací sérií výstav zaměřených na multidisciplinární a multisenzorické umění, s jehož pomocí se snaží překlenovat bariéry mezi disciplinami, jako je malba, sochařství, světlo, zvuk, divadlo, video a digitální umění.

O stručnou charakteristiku osobnosti a díla Shaloma Neumana požádal Karel Oujezdský kurátora výstavy profesora Tomáše Vlčka, ředitel sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze.

Jeho výstava nazvaná „Talking at You – Promlouvání“ potrvá v respiriu v 5. patře Veletržního paláce v Praze do 29. září. Výstavu bude doprovázet od srpna až do listopadu celá řada dalších výstav a akcí, kterých se zúčastní řada hostujících umělců ze zahraničí.

Spustit audio