Pro větší slávu české vědy a českého národa. O přednostech i slabostech Václava Hanky, českého vědce a badatele

14. září 2017

V sobotu 16. září 2017 uplyne 200 let od okamžiku, kdy Václav Hanka poprvé vzal do ruky vzácný rukopis. Vzácný v každém případě, i když se  něm v našem kulturním povědomí panuje přesvědčení, že je to falzum a jeho autorem je sám nálezce. Podle místa objevu je i označován - Rukopis královédvorský. Rozpoutal řadu vášní a domněnek.

Vysíláme 15. září ve 20:00.

Historik umění Lubomír Sršeň z Národního muzea dospěl k přesvědčení, že skutečného autora Rukopisu královédvorského teprve budeme muset najít. Představitelé mladé generace historiků - Václav Čermák a Marcel Černý ze Slovanského ústavu Akademie věd a Dalibor Dobiáš z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd -  na Václava Hanku, knihovníka a archiváře Vlasteneckého muzea, pohlíží v mnoha dalších, objevných souvislostech.

Dvousté výročí letos slaví i další památný spis - Prostonárodní Srbská múza do Čech převedená. Nikým jiným než Václavem Hankou.

Z Rukopisu královédvorského recituje Radovan Lukavský, texty Václava Hanky přednese Jiří Hromada.

Pořad připravila Eva Ocisková.

Spustit audio