„Příběh umučeného faráře Toufara je stále aktuální“

03736152.jpeg
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03736152.jpeg

Není snad výmluvnější pozvánky k poslechu záznamu Telefonotéky s Milošem Doležalem, autorem knih, které probouzejí spící lidskou sounáležitost, tichou touhu po citlivém zacházení s duševním a duchovním světem našich předků i nás samotných, než názory posluchačů, které přišly do živého vysílání a které nám přicházejí i po něm.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Velmi osobní je výpověď režiséra Romana Vávry o setkání s P. Toufarem, o novém filmovém dokumentu, který s Milošem Doležalem připravují na konec listopadu. Objeví se v něm i další nové poznatky usvědčující StB z umučení P. Toufara.

K záznamu Telefonotéky je přiložen i předem natočený telefonát, který se do živého vysílání už “nevešel”. Rozhovor vedeme s doc. Tomášem Petráčkem, katolickým teologem, knězem, církevním historikem působícím na Univerzitě v Hradci Králové a na Univerzitě Karlově. Mimo jiné o tom, co soudí o faktu, že se kniha Jak bychom dnes zemřít měli, kniha s tak závažným tématem jako je život P. Josefa Toufara, stala Knihou roku a dokonce bestsellerem.

Další výňatky z několika dopisů a dotazů, na které Miloš Doležal v Telefonotéce reagoval:

Zaujala mne motivace pana Doležala a nejen to - nesmírně si vážím jeho vytrvalosti, s níž roky pracoval na sběru materiálu ke knížce i na vztazích, které nejen objevuje, ale také neopouští. Výborný byl rovněž filmový režisér Roman Vávra.

Dobré ráno pane Doležale, setkal jste se, a zaznamenal výpovědi mnoha pamětníků, kteří komunistický teror a věznění přežili. Kdyby přežil i Toufar, a vy jste měl možnost se s ním setkat, jaká otázka ve vás dříme, kterou byste mu rád položil?

"Vyjadřuji alespoň touto cestou poděkování a obdiv panu magistru Doležalovi za jeho hluboký zájem o temné stránky minulosti. Díky své literární a badatelské činnosti patří mezi onu část (přece jen ještě) mladší generace, která dokáže varovat před zlem. Tím spíše to platí v dnešní době, kdy nám ztráta osobních svobod hrozí více, než si mnozí uvědomují."

"Vážený pane Doležale, byl jsem přítomen ukládání ostatků P. Josefa Toufara v Číhošti a věřím, že toto místo neřeklo své poslední slovo. Je mi líto, že se toho nedožil můj tatínek ani dědeček - politický vězeň z Jáchymova. A tak jsem tam byl se svou rodinou za všechny. Velice Vám děkuji za vše, co jste pro návrat P. Toufara do Číhošti učinil. Je to velké dílo."

Předpremiéra dokumentárního filmu Miloše Doležala a Romana Vávry Jako bychom dnes zemřít měli se uskuteční 25. listopadu v 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti. Premiéru bude mít film 29. listopadu ve 21.00 na ČT2.

03270419.png

Čtěte také: Archiv odvysílaných dílů Telefonotéky.