Příběh kapky - výstava k 50. výročí udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému

00011484.jpeg

V prosinci uplyne už 50 let od chvíle, kdy fyzikální chemik Jaroslav Heyrovský převzal Nobelovu cenu za objev a rozvoj polarografie. K tomuto výročí uspořádal Ústav fyzikální chemie Akademie věd, který dnes nese jeho jméno, putovní výstavu fotografií, filmů, písemných dokumentů, ale i přístrojů a dalších exponátů, která představí životní příběh tohoto významného vědce. Jaroslav Heyrovský po objevení polarografie vybudoval na Karlově univerzitě polarografickou školu, později vedl Polarografický ústav Československé akademie věd a Československo se stalo celosvětově centrem výzkumu na tomto poli. Nová metoda našla široké užití ve zdravotnictví, hutnictví, těžké chemii, potravinářství a v dalších oborech. Jana Olivová požádala ing. Květu Stejskalovou z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, aby přiblížila pojem polarografie.