Přej nocí jasných oku svému

22. říjen 2017
Lékárna, alchymie, lék, chemická látka, farmacie

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.


Literární pásmo o životě a díle lékaře, překladatele a básníka Eduarda Alberta, propagátora české poezie v německé jazykové oblasti. On-line k poslechu do soboty 28. října 2017.

Lékárna, alchymie, lék, chemická látka, farmacie

Vídeňský univerzitní profesor chirurgie, překladatel české poezie do němčiny Eduard Albert (1841-1900) vystudoval medicínu ve Vídni, byl jedním z prvních chirurgů v Rakousku, kdo při operacích uplatňovali antisepsi. Byl oblíbeným učitelem, autorem světoznámých učebnic a více než 150 odborných knih, článků a studií. Přátelil se s řadou českých literátů, zejména s Jaroslavem Vrchlickým a jistý čas i s J. S. Macharem. Volné chvíle věnoval české literatuře.

Vyvrcholením jeho snah přiblížit německy čtoucí veřejnosti českou básnickou tvorbu se stala jeho čtyřsvazková antologie české poezie. Eduard Albert vytvořil její koncepci, napsal literárněhistorické komentáře a pořídil valnou část překladů. Antologii vydal s mnoha hmotnými oběťmi vlastním nákladem. Soubor dosáhl mimořádného ohlasu u soudobých rakouských básníků a došel ocenění i doma.

Účinkují: Apolena Veldová, Jan Vlasák a Stanislav Lehký

Připravil: Jaroslav Havel
Režie: Vladimír Rusko

Spustit audio
autoři: Jaroslav Havel, Tvůrčí skupina Drama a literatura