Praha není Česko i Pražský experiment. Představujeme studentskou výstavu Pražského Quadriennale

14. červen 2019

Představivost mladých výtvarníků nezná meze. O tom jsou přesvědčeni kurátoři Studentské výstavy na Pražském Quadriennale scénografie a divadelního prostoru. Začátečnické nápady mohou nejen inspirovat, ale ukazují nové perspektivy a možná i budoucí podobu scénografie.

Čtěte takéIntegrační tábor pro mimozemské bytosti i mýdlo z lidského tuku. Na Pražském Quadriennale vystavuje sedm desítek zemí

Představivost mladých výtvarníků skutečně nezná meze. Důkazem toho je i projekt italské skupiny studentů nazvaný Pražský experiment. Svůj tým představují jako Imaginometrickou společnost, která se zabývá novou vědou imaginometrií. Ta má podle všeho detekovat a měřit představivost návštěvníků Pražského Quadriennale. Pro splnění tohoto úkolu bylo nutné vymyslet nový vědecký nástroj: imaginometr.

Základem tohoto projektu je imaginace. A ta může vznikat pouze prostřednictvím mezilidských vztahů. K tomu, abychom mohli tyto procesy uskutečnit, jsme přivezli do Prahy laboratorní místnost. Je to prázdný bílý a částečně prosklený prostor. Každý návštěvník tento prostor sdílí s našimi pěti improvizujícími performery. Společná interakce trvá dvě minuty a je pokaždé jiná. Individuální představivost návštěvníků pak bude reagovat s neustále se měnící představivostí našich umělců. A pomocí sluchátek se speciální technologií pro přenos zvuku lícní kostí může každý návštěvník zkoumat jedinečný, mnohovrstevnatý zvukový prostor. Projekt je společným dílem studentů a pedagogů milánské Academie di Brera a hudební konzervatoře.
Franco Ripa di Meana

Italští studenti

Italský projekt získal na Pražském Quadriennale ocenění za Imaginaci ve studentské výstavě. Stejné ocenění od mezinárodní poroty získal i projekt českých studentů nazvaný Praha není Česko. Kolektiv studentů, který si říká Intelektrurálně, připravil expozici, která pracuje s tématem centralizace umělecké tvorby a kulturní identity. Cílem projektu Praha není Česko je poukázat na různorodost regionálních identit a jejich vliv na formování národní kultury jako celku.

Zajímá nás hledání dialogu s někým, s kým bychom se normálně nebavili, kdo se pohybuje spíše mimo zásadní kulturní a tzv. „elitní“ kulturní okrsek. A proto jsme se rozhodli vytvořit dočasnou cestovní kancelář nazvanou Praha není Česko, pomocí níž se snažíme navazovat dialogy s neelitní mimopražskou většinou státu.
Anna Chrtková

Houpačka na Pražském Quadriennale

Studentské výstavy Pražského Quadriennale se účastní i srbský tým kurátorů s výstavním konceptem, který zkoumá komunitu a společnost skrze tvorbu jedince. Projekt nazvali anglicky See/Saw. Jako slovní hříčka je anglický výraz pro houpačku seesaw složen z přítomného času (see) a minulého času (saw) slovesa vidět a tím odkazuje k otázkám současným – kdo jsem, a minulým – kdo jsem byl. Zároveň houpačka, jakožto dominantní objekt vystavený v rámci srbské expozice, zdůrazňuje téma hry.

Tato expozice je společným dílem dvanácti studentů srbských výtvarných škol i z oboru scénografie. Vidíme zde skutečné dětské hřiště. To jsme vytvořili přímo tady na místě z betonu, dřeva, staré houpačky a dalších materiálů. Prostředí hřiště má symbolicky odkazovat k dětství, tedy k minulosti a zároveň pro studenty symbolizuje místo, kde se začala utvářet jejich identita i osobnost. Zároveň v tomto objektu pod poklopy najdete různé skrýše a v nich uložené objekty. Tyto skrýše jsou, dalo by se říci, mikronarativy jednotlivých autorů tohoto konceptu.
Romana Bošković Živanović

Spustit audio