Poslechněte si Zelenkovy žalmy. Ensemble Inégal je zahrál na festivalu v Regensburgu

21. duben 2019

21. května 2018 se rozezněly skladby Jana Dismase Zelenky v kostele Nejsvětější Trojice na bavorském cyklu koncertů Dny staré hudby v Regensburgu. Provedl je český soubor, který je s osobou „českého Bacha z Drážďan“ spojen poutem více než pevným, Ensemble Inégal s uměleckým vedoucím Adamem Viktorou.

V nedávné době vydal soubor kompletní nahrávku jeho žalmů a to hned na čtyřech CD. Do Bavorska se vypravil s reprezentativním výběrem zahrnujícím především skladby pro nedělní nešpory. Zelenkovy žalmy se vyznačují úzkým sepjetím mezi literárním smyslem textu a jeho hudebního vyjádření, což z nich dělá mimořádně působivé skladby. Vznikaly v letech 1725 až 1728. Jan Dismas Zelenka napsal 3 cykly čítající 33 žalmů a několik Magnificat. Zkomponoval je pro potřeby drážďanského dvora, který se k modlitbám scházel ve svatyni Nejsvětější Trojice. Kromě těchto žalmů napsal ještě cyklus Psalmi varii obsahující dalších osm nešporních žalmů.

Poznávání Zelenkovy geniální hudby vzbuzuje entuziasmus a nadšení.
Adam Viktora

Ensemble Inégal to potvrzuje bohatou diskografií věnovanou odkazu tohoto barokního skladatele, v níž nechybí oratorium Il Serpente di bronzo, serenáda Il Diamante nebo pět mešních cyklů.

Program koncertu:
Jan Dismas Zelenka
Dixit Dominus
Beatus Vir
Laudate Pueri
In exitu Israrel
Nisi Dominus
Laudate Dominum
Magnificat D dur
De profundis

Zpívají:
Gabriela Eibenová (soprán)
Lenka Cafourková (soprán)
Terry Wey (alt)
Virgil Hartinger (tenor)
Marián Krejčík (bas)

Hraje: Ensemble Inégal
Řídí: Adam Viktora

Spustit audio

Související