Poslechněte si Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby

22. prosinec 2017
03528086.jpeg

Jakub Šimon Jan Ryba (1765–1815) patří nepochybně k nejznámějším českým kantorům a zároveň je poněkud nespravedlivě vnímán téměř výhradně jako autor jednoho díla, byť obecně známého a oblíbeného.

Česká mše vánoční není jen prvním kompletním liturgickým dílem v českém jazyce, nýbrž i nejznámější skladbou J. J. Ryby. I přes represe a nucené omezení církevního života v době komunistické totality se stala symbolem českých Vánoc – nejen v kostelích, ale i na koncertním pódiu a na zvukových nosičích.

Nahrávka Českého rozhlasu pro Vánoční den Euroradia 1999.

Sólisté: Dana Burešová, soprán

Pavla Vykopalová, mezzosoprán

Tomáš Černý, tenor

Vratislav Kříž, bas

František Xaver Thuri, varhanní pozitiv

Kühnův smíšený sborsbormistr Pavel Kühn

Symfonický orchestr Českého rozhlasu

dirigent Ondřej Kukal


Kyrie
Gloria
Graduale
Credo
Offertorium
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei
Communio

Spustit audio
autor: SOČR