Poločas vertikály. Stoupání a pád v přímém přenosu v Pátečním večeru z Olomouce

03639688.jpeg

Ojedinělý projekt k připomínce duchovního života nejen na Moravě připravili rozhlasoví tvůrci z Olomouce. V čase Pátečního večera se na vlnách stanice Vltava rozezněl pořad nazvaný Poločas vertikály. Sto dvacet minut živého vysílání posluchačům přineslo nejprve pestré setkání s osobnostmi města i kraje nad spiritualtiou dnešní doby i prostoru olomoucké pevnosti, druhou část pořadu pak tvořilo jedinečné živě provedené rozhlasové pásmo hudby, slova a zvuků s podtitulem Pokoušení svatého Nikoho, jehož dějištěm se stala jižní věž katedrály svatého Václava, tedy druhá nejvyšší kostelní věž v České republice.

Co to vlastně znamená, když se dnes mluví o křesťanských hodnotách, o jejich obraně či kultivaci? Dokážeme vůbec ještě prožívat spiritualitu? Má na nás nějaký vliv? A není to všechno jen tvořivá a ničivá síla, kterou v minulosti křesťanství dokázalo vystavět i zbořit celá města, jako je právě Olomouc? Režisér Michal Bureš si v první části pořadu pozval k mikrofonu představitele radnice i kraje, sochaře Otmara Olivu, amerikanistu a překladatele Josefa Jařaba a další osobnosti spojené s kulturním i duchovním životem města. Vltavským přenosem také vrcholily Svátky města Olomouce, první hodinu pořadu posluchačům mimo jiné zpestřily živé vstupy z průvodu ke cti svaté Pavlíny, patronky města, i úryvky opery Tomáše Hanzlíka na libreto Romana Ludvy s názvem Krvavá pavlač v podání Ensemble Damian.

V druhé polovině večera se dějiště přesunulo ke katedrále svatého Václava, tedy do prostor bývalého přemyslovského hradu. Zde od devíti hodin začal přímý přenos rozhlasového pásma motivovaného vzestupy a pády duchovního života na Moravě i v nás samotných. Tato jedinečná dramatická kompozice slova, hudby a zvuků se odehrála ve 102 metrů vysoké jižní věži katedrály, po jejímž točitém schodišti jako po spirále dějin stoupali protagonisté pořadu.

03639682.jpeg

Téměř dvě desítky mikrofonů umístěných v kuželovitém prostoru věže posluchačům zprostředkovaly mimořádný zážitek z prostoru, v němž je možné přemítat jak nad samotou jednotlivce v dnešním světě bez návodu, tak nad dramatickou historií města i okolní krajiny, jejímž těžištěm, jakýmsi majákem vprostřed Moravy, je právě novogotická dómská jižní věž. Scénář pro tento technicky mimořádně náročný rozhlasový tvar připravil dramaturg a dramatik Ondřej Novotný, čerpal přitom z děl a životů historických postav, které svým rozhodováním dělaly výrazné vrypy do zdejšího prostředí. V režii Tomáše Soldána se představili Petr Kubes, Jan Ťoupalík a Veronika Lazorčáková, hudební složku pásma připravil multiinstrumentalista Tomáš Vtípil a přímo ve věži naživo na bicí soupravu zahrál Jonáš Kucharský. Celou téměř hodinu trvající kompozici bylo možné sledovat ve vysílání Českého rozhlasu Vltava.

03639685.jpeg

Celý pořad Poločas vertikály se také dotknul výročí zavraždění krále Václava III. v Olomouci a zároveň pozval na Noc kostelů. Na pořadu se kromě Českého rozhlasu Vltava a Výroby Českého rozhlasu podílel také Český rozhlas Olomouc, Město Olomouc, Univerzita Palackého, Arcidiecéze olomoucká a Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc.