Pokroky ve výzkumu antihmoty

12. březen 2012

Vědci Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) minulý týden oznámili další nový milník ve výzkumu vlastností antihmoty.

Zkoumají ji mimo jiné proto, že chtějí rozluštit jednu z největších záhad fyziky: Proč žijeme ve vesmíru tvořeném téměř výhradně hmotou, když podle dnešních představ po velkém třesku vzniklo stejné množství hmoty i antihmoty? Co se s touto antihmotou stalo? Podle současných fyzikálních teorií má každá základní, elementární částice hmoty i svou antičástici, která má být jakýmsi jejím zrcadlovým obrazem. K protonu tak existuje jeho protějšek antiproton, k elektronu pozitron atd.

Zkoumat vlastnosti antičástic je však nesmírně obtížné, protože při setkání s běžnou hmotou tzv. anihilují, přestávají existovat. Přesto se už dříve podařilo nejen připravit atomy antivodíku, ale loni je vědci v CERN dokázali udržet na neuvěřitelných tisíc sekund, což už je dostatečně dlouhá doba pro podrobnější výzkumy.

Nyní byl zaznamenán další důležitý úspěch: podařilo se uskutečnit první krok ke spektrálnímu měření antivodíku. To je důležité právě pro přesné porovnání vlastností atomů antivodíku s atomy už dobře prozkoumaného běžného vodíku. Na podrobnosti se Jana Olivová zeptala doktora Jiřího Rameše z Fyzikálního ústavu Akademie věd.

autor: Jana Olivová
Spustit audio