Pokračování za pět minut – Josef Škvorecký: Zákony džungle

Josef Škvorecký, Zdena Škvorecká

Dílo Josefa Škvoreckého zůstává pro řadu lidí omezeno na Tankový prapor a Zbabělce, ale pro znalce patří k jeho nejlepším dílům jiné texty. Z těchto méně známých příběhů jsme pro cyklus Pokračování za pět minut vybrali novelu Zákony džungle. Podle kritika Jindřicha Chalupeckého byly Zákony džungle spolu s texty Cesta k ateliérům a Divák v únorové noci „to jediné, co Škvorecký v životě napsal dobrého.“

Fascinující zmínku o Zákonech džungle má ve svém deníku z roku 1978 básník a překladatel Jan Zábrana: „Zákony džungle. Novela asi šedesátistránková. Je situována do Broumova, kde Škvorecký po dostudování anglistiky v Praze nějaký čas kantořil (než odešel na vojnu). Milostnou historii, která je centrem novely, už si nepamatuji, jen pocit zoufalství, opuštěnosti, ztracenosti. Tahle novela byla v první půlce 50. let považována mezi lidmi, kteří tehdy Škvoreckého znali (Dorůžka, Kolář, Urbánek), za jednu z nejlepších věcí, které do té doby napsal. Později, když už Škvorecký začal publikovat, jsem se ho několikrát na Zákony džungle ptal, zda je chce někam dát. Říkal: ,To ještě pořád nejde... Je to politicky zcela jasně a ostře proti nim.‘.“

Pořad z cyklu Pokračování za pět minut připravil Petr Turek. V režii Vlada Ruska účinkuje Lukáš Hlavica. Nahrávky Duka Ellingtona a jeho orchestru vybral Petr Mandel. Pořad byl natočen v roce 2006.