"Poezie je celé moje žití," říká polský básník Ryszard Krynicki

02887567.png
02887567.png
Jedním z nejvzácnějších hostů veletrhu Svět knihy, nejmenujeme-li řadu významných slovenských i českých spisovatelů, byl spolu s maďarským prozaikem Péterem Esterházym či německým autorem Wilhelmem Genazinem, polský básník a překladatel Ryszard Krynicki.

"Poezie je celé moje žití," říká, "Je to odkrývání jiného světa." Ryszard Krynicki v 60. letech patřil k polské literární skupině Nová vlna, po roce 1967 nesměl publikovat, založil si vlastní samizdatové nakladatelství a ve vydávání poezie se svou ženou pokračuje dodnes. Překládá německou poezii, zejména Paula Celana a Gottfrieda Benna. "Němčina je bohatší než jazyk, ve kterém píšu,"řekl během svého vystoupení na pražském Výstavišti. V češtině vyšla v polsko-českém vydání sbírka Kámen, jinovatka a v překladu Lenky Daňhelové výbor Magnetický bod. Několik básní najdete i v nejnovějším čísle olomouckého časopisu Listy. Tvorba Ryszarda Krynického prošla zajímavým vývojem – od dlouhých, "rozkvétajících básní" až po velmi krátké miniatury. Proto první otázka Ivany Myškové zněla: Je v tom přirozená zákonitost – směřovat od složitého k jednoduchému, nebo má na tom svůj podíl váš zájem o japonské haiku?