Poetické pásmo obrazů podle románu Rainera Marii Rilka se stalo výzvou - uvidíte ve Studiu Hrdinů

18. září 2015

Německý autor českého původu napsal svůj jediný román během pobytu v Paříži mezi lety 1904 a 1910. Fiktivní deníky dánského aristokrata odráží duchovní a existenciální pozici mladého umělce na pozadí rychle se měnícího světa. Premiéra inscenace Zápisky Malta Lardise Brigga/1. část se koná 20. září.

Dílo Rainera Marii Rilka inspirovalo pro divadelní zpracování dvojici studentů režie na DAMU, Adama Svozila a Kristýnu Kosovou. Oba autoři i v titulu inscenace uvádí, že se jedná o první část, což zdůvodní, až v průběhu představení realizovaného ve Studiu Hrdinů. Autorské úsilí inscenátorů směřuje k nalezení styčných ploch mezi pocitem Evropana v první dekádě 20. a 21. století. „Spíše než se skutečným románem se v tomto případě setkáváme s básní v próze, poetickým pásmem obrazů,“ přiznává Kristýna Kosová.

„Rilkeho román je psán z pohledu jedné postavy formou fiktivního deníku a vytvořit hru z takového tipu literární předlohy je pro režiséry skutečná výzva,“ říká Adama Svozil. Pro hrdinu příběhu je typická snaha o vyrovnání se s evropským kulturním dědictvím, které je na jednu stranu prodchnuto vědomím následování tradice, zároveň je pro něj však typická tendence k vymezování se vůči ní.

Malta Lauridse Brigga hraje Ivan Lupták. Ztělesňuje tak typ mladého umělce, intelektuála, který má neustálou potřebu se nad životem zamýšlet a analyzovat ho. Spolu s Ivanem Luptákem v inscenaci účinkují Miloslav Mejzlík, Anděla Blažková, Sára Arnsteinová a Jan Vokrouhlecký.

Spustit audio