Podívejte se na videozáznam veřejné debaty o kulturní stanici Vltava

03577287.jpeg

Rada Českého rozhlasu ve spolupráci s Českým rozhlasem uspořádala veřejnou debatu o kulturní stanici Vltava. Diskusní setkání se uskutečnilo ve středu 9. března 2016 od 16.00 hodin ve Studiu 1 v budově Českého rozhlasu na Vinohradské ulici v Praze 2.

Cílem veřejné debaty bylo zamyslet se nad současnou podobou a směřováním Vltavy. Mezi panelisty usedli pracovníci Českého rozhlasu i externí odborníci.

Záznam debaty můžete sledovat zde:

Účastnící debaty:

Mgr. Milan Bátor, DiS.Hudebník, pedagog, hudební kritik. Vyučuje odborné předměty na Církevní konzervatoři v Opavě. Studuje v doktorandském programu Hudební teorii a pedagogiku na Ostravské univerzitě. Publikuje v časopisech Harmonie, Hudební rozhledy a Protimluv a také na internetových adresách Opera plus a Ostravan.cz.

PhDr. Martin Groman, Ph.D.Novinář, historik, manažer v komerční reklamní sféře, editor a autor rozhlasových dokumentů. Vystudoval mediální studia na FSV UK v Praze a již patnáct let externě spolupracuje s Českým rozhlasem, převážně se stanicemi Vltava a Dvojka. Je předsedou Sdružení Ferdinanda Peroutky.

Mgr. Eva Hazdrová - KopeckáModerátorka a hudební redaktorka ČRo Vltava, muzikoložka, hudební publicistka. Od roku 2000 pracuje v Českém rozhlasu jako hlasatelka, moderátorka a hudební redaktorka stanic Vltava a D-dur, šest let řídila Oddělení hlasatelů. Publikuje recenze a články o hudbě, je prezidentkou pěveckého sboru Vox Nymburgensis, kde zároveň působí jako druhý sbormistr.

Lukáš Hurník, Ph.D.Šéfredaktor ČRo Vltava od roku 2001. V Českém rozhlase působí od roku 1991, začínal jako hudební publicista a popularizátor v Redakci vážné hudby, později se stal jejím vedoucím, dále hudebním dramaturgem Vltavy. Působí jako skladatel, dirigent, moderátor koncertů i televizních pořadů o hudbě.

doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D.Teatrolog, překladatel z francouzštiny, divadelní kritik. Od roku 2007 působí jako vedoucí Katedry divadelní vědy FF UK v Praze. Zabývá se zejména francouzským divadlem, otázkami teorie divadla a dramatu, uměleckou kritikou a problematikou současné dramatické tvorby.

Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.Lingvistický antropolog, který studoval ve Spojených státech, Francii a Německu. Zabývá se vztahem médií a sociálního vědomí, jazykovými ideologiemi a souvislostmi mezi řečovým chováním a společenskou kohezí. Letos mu vychází kniha o českém a německém veřejném prostoru.

PhDr. Blanka Stárková Překladatelka, publicistka. Po rozhlasové práci v Zahraničním vysílání působila od roku 1990 do roku 2011 jako redaktorka, slovesná dramaturgyně a v letech 1999-2002 šéfredaktorka stanice Vltava.

Čtěte také: O stanici Český rozhlas Vltava