Po Starém Městě Pražském za příběhy starých křesťanských písní

24. prosinec 2009

Vánoční procházky po staré Praze (1/4) Pořad připravil hudební historik Tomáš Slavický, hovoří Vojtěch Babka. Spolupracovala Marcela Kubartová.

Použitá hudba:

3:29 1) anonym: rorátní Alleluia (znělka)

4:25 2) Josef Ferdinand Norbert Seger: Pastorale a fuga na téma Narodil se Kristus Pán
Hraje Václav Uhlíř (varhany).

1:30 3) Josef Ferdinand Norbert Seger: Christus nobis natus est
Zpívá Svatojakubský sbor, hrají Otto Novák (varhany) a Svatojakubský orchestr, řídí Josef Hercl.

3:01 4) Stala se jest věc divná - vánoční píseň
Zpívá Schola Gregoriana Pragensis, sbormistr David Eben.

2:20 5) Adam Václav Michna z Otradovic: Vánoční magnet a střelec.
Zpívá Musica Antiqua Praha, umělecký vedoucí Pavel Klikar.

4:35 6) Karel Holan Rovenský: Již slunce z Hvězdy vyšlo
Ritornello, umělecký vedoucí Michael Pospíšil.

5:59 7) Fridrich Bridel: Ó duše má rozmilá, Vítr v pusté oulici
Hraje Ritornello, řídí Michael Pospíšil.

2:06 9) Adam Václav Michna z Otradovic: O narození Pána Krista
Zpívá Gutta musicae, řídí Svatopluk Jányš.

3:10 10) František Xaver Brixi: Pastores (moteto Pastýři)
Zpívá Svatojakubský sbor, hrají Otto Novák (varhany) a členové Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Josef Hercl.

1:59 11) Michael Praetorius: Puer natus in Bethlehem
Zpívá Laetitia, dirigent Roman Michálek.

8:41 12) Česlav Vaňura: Laetentur caeli (Radujte se nebesa)
Účinkuje Svatojakubský sbor a orchestr, na varhany hraje Otto Novák, řídí Josef Hercl.

autor: Tomáš Slavický
Spustit audio