Po Bohu celý Váš. Korespondence Jakuba Demla s Josefem Florianem

7. říjen 2023

„I když shromážděné dopisy představují zatím nejrozsáhlejší dvojsvazek celé edice, je to také největší torzo,“ podotýká Daniela Iwashita k rozsahu devátého svazku Korespondence Jakuba Demla, který pod názvem Po Bohu celý Váš… vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR.

Publikace zpřístupňují dochované, objevené, nebo z jiných tisků přepsané dopisy − v prvním z let 1903−1911, ve druhém mezi roky 1928–1935 – Demlem odeslané a přijímané od staroříšského nakladatele Josefa Floriana. Na přípravě k vydání se vedle Daniely Iwashity a dlouholetých členek týmu - Šárky Kořínkové a Elišky Müllerové - podíleli Barbora Petrů, František Bui a další.

Čtěte také

Jak se natolik vyhraněné osobnosti, jakými byli Jakub Deml a Josef Florian, vzájemně vnímaly a respektovaly? „Deml ve vzpomínkách napsal, že setkáním s Florianem se celý jeho život obrátil naruby. A jeho celoživotní vztah k němu bylo jakési obracení naruby – na jedné straně to byla obrovská fascinace, oddanost a oběť Florianovu podnikání a rubem bylo hájení vlastní básnické cesty proti Florianovým představám o Demlově úloze v jeho nadosobním plánu i proti Florianově praxi, která na jedince nebrala ohled,“ odpovídá Daniela Iwashita.

Spustit audio

Související