„Po basistech se volná improvizace obvykle nevyžaduje.“