Plnou parou vpřed! Železniční inspirace ve vídeňské taneční hudbě z let 1835−1847

7. březen 2023

Malý hudebně-železniční bedekr s valčíky a kvapíky Josepha Lannera, Johanna Strausse-otce, Josepha Gungla, Philippa Fahrbacha-otce a Johanna Strausse-syna. Hrají Státní filharmonie Košice, řídí Mika Eichenholz, Slovak Sinfonietta Žilina, řídí Christian Pollack a Polská státní filharmonie, řídí Oliver Dohnányi. Připravil a uvádí Libor Dřevikovský.

Parní stroj byl sice vynalezen v 18. století, ale objevení jeho skutečné hnací síly a možností nastalo až v 19. století; proto se devatenácté století někdy nazývá „stoletím páry“. A jedním dechem lze dodat, že 19. století můžeme rovněž nazývat „stoletím valčíku“.

Možná to vypadá poněkud zvláštně, ale rozmach a obliba parního pohonu a obliba a rozšíření nového společenského tance valčíku, jdou v historii našeho společného podunajsko-vltavského prostoru ve stejnou dobu téměř ruku v ruce. To ostatně dokládají mnohé známé i méně známé partitury vídeňských tanců 30. a 40. let 19. století, v jejichž názvech se odráží významná proměna poklidné biedermeierovské společnosti habsburské monarchie: nástup doby velkého technického rozvoje, za jehož „korouhevníka“ lze považovat vznik a rozvoj železniční dopravy. 

Spustit audio

Související