Pierre Corneille: Cid

Drama lásky a cti na španělském královském dvoře.

Poslouchejte na Vltavě 4. října 2014 ve 14 hodin.


Corneilova tragikomedie, jejíž titulní postava je legendárním španělským hrdinou z bojů s Maury, patří k přelomovým dílům světového dramatu.

Spor o Cida

Hra byla po premiéře v roce 1637, kterou obecenstvo přijalo převážně s nadšením, podrobena mohutné kritice Corneillových odpůrců z řad pevných zastánců klasicistní normativní estetiky.

Corneillovi bylo vytýkáno nedodržování klasicistních formálních postupů např. pravidla tří jednot, ale kritici mu nejvíce vyčítali mísení žánrů, jímž zůstával ještě věrný barokní estetice.

Spor o Cida vyvrcholil do té míry, že do něho zasáhl kardinál Richelieu rozhodnutím předložit dílo k posouzení nedávno založené Akademii. Corneille se pak na několik let autorsky odmlčel.

Cid, k němuž převzal Corneille námět ze staršího dramatického zpracování, má však všechny znaky romantizujícího příběhu, díky nimž přetrval dodnes a stal se i oblíbeným námětem pro operní zpracování.

Rodová čest proti citům

Láska hlavního hrdiny dona Rodriga ke krásné Chimeně je podrobena několika krutým zkouškám. Milenci musejí překonávat rozpor mezi svým hluboce vštípeným smyslem pro rodovou a osobní čest a svými city.

Rodrigo hájí čest svého otce, a proto je nucen zabít otce Chimenina. Proto Chimena podle společenských pravidel musí navenek potlačit svou lásku k němu a žádat smrt za smrt. Po mnoha peripetiích se Rodrigo vrátí z bojů proti Maurům jako osvoboditel Španělska a s Chimenou si padnou do náručí.

Rozhlasová inscenace z roku 1959 režírovaná Miloslavem Jarešem patří do zlatého fondu archivu Českého rozhlasu a v titulní roli v ní exceluje herec Václav Voska.


Osoby a obsazení: Ferdinand I. kastilský král (Ladislav Boháč), kastilská infantka (Marie Glázrová), Don Diego (Karel Pavlík), Don Rodrigo, jeho syn (Václav Voska), Don Gomez, hrabě z Gormazu (Vladimír Šmeral), Ximena, jeho dcera (Viola Zinková), Leonora, infantčina vychovatelka (Julie Charvátová), Elvíra, Ximeina vychovatelka (Jaroslava Drmlová) a další

Autor: Pierre CorneillePřeklad: Svatopluk KadlecRozhlasová úprava a dramaturgie: Jaroslava StrejčkováHudba: Jiří BerkovecRežie: Miloslav Jareš

Natočeno v roce 1961.

autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.