Petra Matějová, hráčka na historické klávesové nástroje

03439362.jpeg

Klavíristka Petra Matějová se stejně úspěšně věnuje hře jak na moderní, tak především na historické nástroje.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Petra Matějová se po absolutoriu Pražské konzervatoře a Hudební fakulty AMU v Praze začala specializovat na hudbu přelomu 18. a 19. století, což ji dovedlo i ke studiu hry na historické nástroje. Její snahou je každý repertoár maximálně přiblížit zvukové a interpretační estetice doby, ve které vznikal, což souvisí také s výběrem odpovídajícího typu nástroje.

K tomuto interpretačnímu proudu se přiklonila zejména během šestiletého pobytu v Paříži, kde se po absolutoriu na pražské AMU (2000, Peter Toperczer) a Konzervatoři (1994, František Maxián) specializovala ve hře na kladívkový klavír. Současně se studiem pod vedením Patricka Cohena absolvovala roční stáž na Amsterdamské Sweelinckově Akademii pod vedením Stanleyho Hooglanda (2002–3) a své studium završila postgraduálním „Cycle de Perfectionnement“ na Pařížské Konzervatoři (CNSM 2003–2005, Kenneth Weiss).

K jejímu uměleckému vývoji významně přispěly i setkání a masterclassy s osobnostmi, jakými jsou Eugèn Indjić, Murray Perahia, Alexei Lubimov, Malcolm Bilson, Miklós Spányi, Vassily Lobanov, Pnina Salzmann nebo Alessandro Moccia.

Od r. 2008 je interní doktorandkou JAMU, kde na disertační práci zaměřené na klavírní dílo J. V. H. Voříška pracuje pod vedením Barbary Marii Willi. Od r. 2009 pokračuje v tomto projektu současně také na Pařížské Sorbonně (Jean-Pierre Bartoli) a Konzervatoři (Kenneth Weiss) i v tzv. „doktorátu pod dvojím vedením“.

V komorní hudbě často spolupracuje např. s členy Škampova, Kocianova a Stamicova kvarteta, první flétnistkou Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Hanou Brožovou-Knauerovou, ve staré hudbě se zpěvačkami Franziskou Gottwald, Irenou Troupovou, houslisty Bojanem Čičičem a Lenkou Torgersen, cellistou Markem Štrynclem a členy souboru Musica Florea a dalšími.

Představila se jako sólistka několika českých orchestrů. Na moderní i historický klavír nahrála mnoho snímků pro Český, Slovenský a Španělský rozhlas (Rejcha, Mozart, Janáček, Fibich, Voříšek, Tomášek, Franck, Haydn, Mendelssohn, Beethoven) a pro francouzskou televizní stanici Mezzo. Výběr z jejích nahrávek zazní i v průběhu vysílání pořadu Telefonotéka, ale zazní i snímky jejích oblíbených interpretů.

Rozhovor se především věnoval otázkám klavírní techniky, rozdílům mezi moderními a historickými nástroji, setkáním s významnými osobnostmi i nahrávací činností. Své místo mělo i představení klavírního díla J.V.H.Voříška.

Archiv odvysílaných pořadů.