Petr Zítka: Máme tendenci podceňovat schopnosti našich předků

11. leden 2019

Žije v Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlantsku a provozuje tam prehistorické řemeslo lovců mamutů - štípání kamene a výrobu pazourkových nástrojů. Každé léto pak své zahradě baví sousedy setbou neolitických obilnin a sklizní pazourkovým srpem.

Petr Zítka provozuje prehistorické řemeslo lovců mamutů - štípání kamene a výrobu pazourkových nástrojů

“Můj život je pravěkému zemědělci blízký v těch každodenních úkonech: nakrmit děti , nakrmit zvířata, podojit kozu… to jsou aspekty života, které bychom našli také u neolitických zemědělců před sedmi tisíci lety, stejně jako u současných hobby farmářů”, uvádí Petr Zítka na pravou míru romantické představy o životě experimentálního archeologa.

Světa lovců mamutů a pravěkých  zemědělců se dokáže dotknout i skrze umění štípat kámen, Jako jediný se tímto prehistorickým  řemeslem v Česku živí . Oštípat pazourkovou dýku, obsidiánovou šipku nebo pěstní klín tak, jak to dělali před desítkami tisíc let naši předkové, dokáže dnes málokdo. Technikám  štípání kamene se vyučil v Anglii a pokračoval odbornou stáží u profesora  Jaquese Palegrena, předního francouzského badatele a specialisty na technologii štípaného kamene, u něhož získal do této technologie hlubší vhled.

Petr Zítka provozuje prehistorické řemeslo lovců mamutů - štípání kamene a výrobu pazourkových nástrojů

Cesta k dokonalému zvládnutí  původních technik štípané kamenné industrie našich předků ho přivádí k tázání po obecnějším pochopení pravěkých ​kultur:

Když se člověk seznamuje s nějakým řemeslem, tak úplně nedocení, jak hluboká byla v pravěku znalost práce s tímto materiálem.. Člověk má tendence podceňovat kognitivní, mentální schopnosti našich předků...

O mnohdy jen zdánlivé propasti technologického pokroku a civilizace, která leží mezi lovci mamutů a dnešním člověkem, mluvil Petr Zítka s Davidem Hamrem v ČRo Liberec.

autor: David Hamr
Spustit audio