Petr Zitka, experimentální archeolog. Moderuje David Hamr

11. leden 2019
Vizitka

Žije v Jindřichovicích  pod Smrkem  na Frýdlantsku a  provozuje tu prehistorické řemeslo lovců mamutů, štípání kamene a výrobu pazourkových nástrojů, do nějž také zasvěcuje  studenty archeologie, podílí se na výzkumných projektech archeologického ústavu AVČR a českých univerzit.

Cesta k dokonalému zvládnutí  původních technik štípané kamenné industrie našich předků, řemesla, jemuž se vyučil u předních evropských experimentálních archeologů, ho přivádí k  tázání po  obecnějším pochopení pravěkých  ​kultur. O mnohdy jen zdánlivé propasti technologického pokroku a civilizac, která leží mezi lovci mamutů a dnešním člověkem bude v páteční Vizitce vysílané z Liberce​ mluvit s Davidem Hamrem.