Petr Prokop Siostrzonek, římskokatolický duchovní, benediktinský mnich a arciopat Břevnovského kláštera. Moderuje Eva Hazdrová - Kopecká

7. leden 2019
Petr Prokop Siostrzonek

Rozhovory s římskokatolickým duchovním, benediktinským mnichem a arciopatem Břevnovského kláštera vedou pochopitelně nejčastěji k víře, pokoře, naději a hledání Boha. Ale v „rozhovoru s těmi, jimž umění proměňuje život“, jak zní podtitul Vizitky, můžeme přidat i otázky, které reflektují třeba také fakt, že hraje na klarinet a saxofon, v mládí účinkoval v operetách a žije v prostředí, které je uměním všeho druhu doslova prostoupeno.

Jak se mu pečuje o vzácné dědictví našich dávných předků? Komu jsou určeny jeho knihy? A jakou hudbu poslouchá arciopat na cestách autem mezi Břevnovem a Broumovem? Prokop Petr Siostzronek byl hostem Evy Hazdrové Kopecké.

Křest knihy Osudy arciopata břevnovského kláštera Prokopa Siostrzonka