Petr Kadlec: Představujeme hudbu formou setkávání

3. říjen 2018

Početně nevelké a věkově mladé oddělení vzdělávacích programů České filharmonie, jehož vedoucím je Petr Kadlec, hudební publicista a zkušený popularizátor a organizátor zejména v oblasti symfonické hudby, odvádí pro svou mateřskou instituci neuvěřitelné množství stěží docenitelné práce.

Katalog aktuální 123. sezony České filharmonie, která se sotva rozeběhla, přináší nabídku více než 220 akcí, od hudebních přes vzdělávací pořady po komentované koncerty. Zacíleny jsou pro všechny věkové skupiny, zahrnují však i workshopy pro pedagogické pracovníky a v poslední době ve stoupající míře i umožňující návštěvu koncertních prostor Rudolfina dětem v doprovodu jejich rodičů a prarodičů.

Ze Čtyř kroků do nového světa - z koncertů pro studenty

Když představujeme hudbu, snažíme se zprostředkovat druh setkání, jehož cílem je, aby posluchač zjistil, že jde o určitý typ hlasu nebo jazyka, který do našeho života patří a bez kterého by náš život byl o dost chudší.

Během jediné sezony tak navštíví vzdělávací programy v Rudolfinu úctyhodných padesát tisíc mladých ve školním i předškolním věku! V tomto směru se současné vedení České filharmonie chová mnohem odvážněji a razantněji, než je tomu dnes v případě mnoha jiných institucí, včetně veřejnoprávních médií.

Ida Kelarová a Jiří Bělohlávek dirigují Českou filharmonii a Čhavorenge, červen 2015

Nesmírně cenná je zároveň podpora uměleckého vzdělávání, a to jak základních uměleckých škol a konzervatoří, tak i talentovaných hudebníků na školách vysokých. Nadto se s nečekaně příznivou odezvou také daří organizovat inspirativní dílny, jichž se pod patronací ČF aktivně zúčastňují pedagogové nejrůznějších typů škol.             

„Zvažovali jsme, že bychom připravovali metodické listy nebo instruktážní videa, pak jsme ale s překvapením zjistili, že to, co učitelům nejvíc chybí, je klidné setkávání, kde se dá o věcech mluvit nevirtuálně, nedigitálně.“   

Zcela výjimečným projektem, na jehož zrodu se Petr Kadlec podílel a který svým osobním vkladem dovedl k všeobecnému uznání u nás i v zahraničí, je těsná spolupráce filharmoniků s romským pěveckým sborem Čhavorenge, vedeným charismatickou Idou Kelarovou.

Čhavorenge s filharmoniky v Bratislavě, listopad 2017

Kromě vynikajících uměleckých výsledků, prezentovaných na společných koncertech filharmoniků a sboru, je nesporným přínosem projektu, v domácím společenském klimatu nevídanou a zcela ojedinělou, jeho sociální a edukační rovina, patrná jak ve smyslu interním, dovnitř kolektivu, tak navenek, vůči veřejnosti.

Přesvědčivým a působivým způsobem je zákulisí projektu, včetně návštěvy romských osad na Slovensku, zachyceno v televizním dokumentu „O čo ide Idě“, čerstvým uměleckým produktem je pak letos vydaný kompaktní disk „Hej Romale“ (Supraphon v koprodukci s Českou filharmonií).

autor: Václav Flegl
Spustit audio