Pavlína Morganová: Výtvarné umění se v 90. letech vyvíjelo nesmírně velkou rychlostí

Pavlína Morganová
Další podcasty, rozhovory a příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Pavlína Morganová

Historička umění a vedoucí Vědecko-výzkumného pracoviště AVU Pavlína Morganová publikovala v našem prostředí první soubornou práci na téma české akční umění.  Zabývat se jím začala už v rámci své diplomové práce a to přesto, že šlo o téma rozsáhlé, do té doby nezpracované a především s omezenou dokumentací.

Zajímalo mě, jak se akční umění vrací k původním formám.

A protože je pro akční umění typické, že upouští od potřeby finálního uměleckého artefaktu, který je možné vystavit, uložit do sbírky nebo například prodat, jak sama Morganová říká, při psaní knihy musela vyvinout téměř detektivní úsilí a navštívit většinu umělců, kteří se u nás akčnímu umění věnovali, aby získala informace, které se v žádné knihovně objevit nedaly.

Akční umění bylo za normalizace pro řadu umělců způsobem, jak si vyvzdorovat nějaký prostor svobody.

Jiří David: Na českém provozu umění mě nejvíc trápí určitá ztráta paměti

Jiří David

Jiří David na výtvarnou scénu vstoupil v druhé polovině 80. let a od té doby nepřehlédnutelným způsobem spoluutváří nejen vývoj českého výtvarného umění, ale také debatu o pozici umělce a umění ve společnosti.

Poslední publikací, kterou na toto téma Pavlína Morganová zatím napsala, je Procházka akční Prahou: akce performance a happeningy 1949–1989, která jako alternativní průvodce časem a prostorem pozornému čtenáři nabízí možnost podívat se na zdánlivě samozřejmá a leckdy turisticky známá místa jinou optikou.

Generaci žen, které výrazným způsobem ovlivnily české umění 90. let, Pavlína Morganová věnovala v roce 2014 výstavní projekt s názvem Někdy v sukni, ke kterému vyšla také stejnojmenná publikace.

V 90. letech na scénu vstoupilo několik silných žen, které se staly vlajkonoši tehdejší umělecké tvorby. Na výstavě Někdy v sukni jsem chtěla ukázat, že dějiny tohoto období je možné suverénně ukázat jen díly žen – umělkyň.

Mezi další výrazné projekty Pavlíny Morganové patřily výstavy Insiders / Nenápadná generace 2. pol. 90. let nebo později Začátek století. V současné době se se svými kolegy zabývá výzkumem média výstavy.

V minulosti se mluvilo o dějinách stylů, dějinách uměleckých osobností, ale je také velmi zajímavé podívat se na dané období prizmatem výstav, protože ty jsou tím vehiklem, skrze který se umělecká díla dostávají k veřejnosti.