Pavilon pohotovosti a heliport Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Jak vypadá pracovní prostředí zdravotníků?

8. únor 2022

Koncem tisíciletí vypsala nemocnice urbanistickou soutěž, ve které s koncepcí funkčního monobloku zvítězili pražští architekti Jan Topinka a Michal Juha. Nemocniční specialisté díky tomu v Hradci Králové realizovali v letech 1999–2000 pozoruhodný soubor sestávající z pavilonu interních oborů, výukového centra lékařské fakulty a pohotovosti s heliportem.

Architektonické řešení, hmotové uspořádání či orientace pavilonu propojeného se sousedními pracovišti, reflektuje důležitost objektu pro „akutní záchranu lidských životů“. Vše je tu proto logicky podřízeno jeho funkci. Přesto ale pavilon není, byť ho prošpikovali  medicínskými technologiemi dneška, sofistikovaným strojem na léčení, nýbrž přátelskou budovou s citlivě komponovanými barevnými interiéry. Snaha potlačit takto na psychiku negativně působící nemocniční prostředí patří mezi typické rysy architektů ze studia DOMY. Stejně navrhovali interiéry sousední interny, s jejímž parterem s obchody a restaurací je pavilon pohotovosti spojen. Architekti tak postupovali i v případě oční kliniky ústecké Masarykovy nemocnice.

Pavilon pohotovosti a heliport Fakultní nemocnice v Hradci Králové, 2006–2008

V Hradci Králové šli ovšem dál a budovu s funkcionalisticky zaoblenými rohy, vybavili heliportem. Ten však nepředstavuje jen pouhou přistávací plochu, nýbrž zřetelný orientační bod ve tvaru pastelově barevného květu, který je v mnoha podobách přítomen v celé budově. K její příjemné atmosféře jistě přispívá i zvolený mobiliář, především repliky proslulých židlí od Vernera Pantona.

Pavilon pohotovosti a heliport Fakultní nemocnice v Hradci Králové, 2006–2008

Na této práci je dobré vyzdvihnout několik bodů. Především logický a srozumitelný orientační systém, který není v našich nemocnicích samozřejmý. V pavilonu ho architekti  řešili obdobně, jako u sousední interny. Oběma pracovištím přiřadili piktogramy (dvojici kroužků interně a květy pohotovosti) a každé poschodí barevně odlišili, přičemž cestu k heliportu vyznačili barevnou linkou v podlaze. Díky tomuto systému se tým záchranářů efektivně i bez hlubších znalostí budovy, dostane spolehlivě na své místo.

A pak také ono barevně hravé prostředí. Architekti z ateliéru DOMY si zkrátka dobře uvědomují, že dobrá psychická kondice pacienta je nezbytná pro uzdravení. Stejně tak dobře si uvědomují, že má-li budova s tak složitým provozem fungovat, musí být navržena ve spolupráci s lidmi, kteří budou pracovat. 

autor: Jakub Potůček
Spustit audio

Související