Pavel Muchka: Svoje první muzeum jsem otevřel, když mi bylo patnáct

25. leden 2019

Spolu se svými kolegy pečuje o rozsáhlé fondy Knihovny Národního muzea, které patří k nejbohatším a nejzajímavějším v zemi, pokud jde o sbírky 19. a 20. století.

PhDr. Pavel Muchka vede oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea a působí jako zástupce ředitele Knihovny NM. Odborná veřejnost ho zná jako kurátora několika výstav a expozic, obrací se na něj jakožto na správce části depozitářů Národního muzea v Terezíně. Ke svému nynějšímu profesnímu zaměření se přitom upjal už v dětství.   

Oddělení knižní kultury se zabývá mimo jiné i vším, co předchází tomu, než se kniha dostane ke čtenáři, tedy i nakladatelskými archivy, smlouvami, vzájemnou korespondencí mezi nakladatelem a spisovatelem, doklady o vyplacení honorářů a dalšími dokumenty.

Krabice od doutníků se sadami písem Josefa Váchala, 1. polovina 20. století

Odborně se PhDr. Muchka věnuje zejména dějinám nakladatelského podnikání, české knižní kultuře a národním dějinám 19. století. Zároveň působí jako jednatel Matice české (o níž se mezi veřejností mnoho neví), řadu povinností má také jako tajemník Poradního sboru KNM pro sbírkotvornou činnost, jehož prostřednictvím se realizují veškeré nové sbírkové akvizice.

Značná část proveniencí v knižních sbírkách nejen Národního muzea je už v současné době zmapována na webových stránkách.

Knihovna Národního muzea v současné době intenzivně pracuje na přípravě expozic v nově zrekonstruované historické budově. Zároveň systematicky rozvíjí internetové prezentace svých sbírek,  například digitálních kopií tisků ze 17. - 19. století. Už dnes je možné prohlížet a prohledávat téměř 4 000 drobných tisků a špalíčků – podomácku vázaných konvolutů kramářských písní, modliteb a dalších tisků. Špalíček je k dispozici každému, koho zajímá, jak žili a čím se bavili jeho prapradědové a prababičky.

Špalíček kramářských tisků v původní lidové vazbě, zahrnující exempláře od konce 18. století do 60. let 19. století

Naše sbírka kramářských písní je jednou z největších v Evropě, obdobně vzácná je také sbírka autorských štočků našich předních výtvarníků, soubor uměleckých knižních vazeb nebo bibliofilií, knižní fond obrozenské literatury, anebo knihovny významných osobností.

Digitální knihovna kramářských tisků, těchto prozaických nebo písňových drobných tisků s nejrůznějšími náměty – nejčastěji dobovými novinkami, katastrofami, ale také lyrikou, modlitbami a náboženskými motivy - je odborné i laické veřejnosti k dispozici na internetovém portálu www.spalicek.net.

Josef Váchal: Historické popsání Vesuvu aneb Památník Volného Sdružení Neodvislých výtvarníků slovem a obrazem jednoho oučastníka zaznamenaný pro věčné časy a k výstavě. Ve Vršovicích, 1919

Významná část sbírek oddělení knižní kultury KNM v digitální podobě se představuje na portálu www.esbirky.cz. Rozsáhlé sbírky jsou také postupně prezentovány na společném portálu Knihovny Národního muzea, Památníku národního písemnictví, Národního archivu a dalších institucí: www.badatelna.eu. Souhrnně lze veškeré informace, včetně činnosti Matice české, získat na portálu www.nm.cz

autor: Václav Flegl
Spustit audio