Pavel Makov: Zahrady / UA: Pokus o Versailes

24. duben 2007

V působivých prostorách románského sklepení Českého muzea výtvarných umění v Praze vystavuje do 17. června své práce na papíře ukrajinský umělec Pavel Makov. Jedná se o malou část rozsáhlého a dosud neukončeného projektu, který nazval - ZAHRADY/ UA: Pokus o Versailes. Autor tvrdí, že umění není výsledkem, ale procesem, že nevytváří umění, ale jakýsi dokument doby, něco podobného jako je soukromý deník. O charakteristiku Makovovy osobnosti a tvorby požádal Karel Oujezdský kurátora výstavy Richarda Druryho.

Spustit audio