Pavel Kyrmezer: Komedia nová o vdově. Biblická hříčka ze 16. století ve skvělém hereckém obsazení

18. duben 2022

Hříčka o jednom vymáhání dluhu zapůsobí jak jistou naivitou příběhu, tak kouzelným jazykem a zajímavě vykreslenými postavami. Ty ožívají především díky skvělému obsazení. Uslyšíte Libuši Havelkovou jako chudou vdovu, Miloše Kopeckého jako nelítostného lichváře, Josefa Kemra jako jeho slitovného sluhu, Pavlínu Filipovskou a další. „Ku potěšení v těchto těžkých časích všechněm chudým vdovám i sirotkům“ poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Rozhlasová úprava a režie: Josef Melč
Scénická hudba: Jiří Smutný
Osoby a obsazení: Ráchel, vdova (Libuše Havelková), Ismaél, kupec-věřitel (Miloš Kopecký), Hybrystes, jeho služebník (Josef Kemr), Elizeus, prorok (Jindřich Jindrák), dále hrají Ivo Gübel, Karel Máj, Jaroslav Raušer, Bořivoj Navrátil, Oldřich Musil, Pavlína Filipovská, Daniela Šrajerová a Růžena Merunková
Dramaturgie: Jaromír Ptáček
Natočeno: v roce 1968

Pavel Kyrmezer pocházel pravděpodobně z Banské Štiavnice. Působil jako učitel, městský písař ve Strážnici a na dalších místech na Moravě. Do Uherského Brodu přišel jako luteránský farář a později děkan v roce 1576. Po sporech s Jednotou bratrskou na čas z Brodu odešel. Vrátil se už nikoliv jako kněz, ale založil ve svém domě soukromou školu pro dívky, první svého druhu v zemi, a sám v ní vyučoval. Vztahy s Jednotou bratrskou se urovnaly a tak mohl ve městě zůstat až do své smrti v roce 1589.

Čtěte také

I když ve svých náboženských snahách úspěšný nebyl, z jeho pedagogického odkazu čerpal později i J. A. Komenský. Kyrmezer pozvedl úroveň výuky a předvedl veřejnosti žákovskou divadelní hru z místního prostředí. Právě v divadelní tvorbě spočívá největší odkaz Pavla Kyrmezera pro budoucnost. Reagoval na sociální a morální problémy, vyznačoval se samostatností námětů i osobitou koncepcí.

Téma z Bible použil pro hru Komedie nová o bohatci a Lazarovi (Praha 1566), kde se soustředil na vztah mezi bohatými a chudými a převedl tak biblický příběh paralelně do současnosti. Později uvedl opět hru se sociální tematikou Komedie nová o vdově, kterouž Pán Bůh přepodivným způsobem skrze Elizea proroka od věřitele jejího vysvobodil (Litomyšl 1573).

Jeho hry měly vesměs výchovné poslání a charakterizovalo je vedle aktuálnosti děje dobré vykreslení postav, dramatičnost dialogů i živost jazyka, který autor mistrně ovládal.

autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio

Související

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...