Pavel Hlavatý: Kyberpunk – noční můry blízké přítomnosti

02998668.jpeg

Ve svém eseji se publicista a hudebník Pavel Hlavatý zamýšlí nad subkulturou orientující se na současné negativní trendy ve společnosti související s nástupem moderních technologií.

„Kyberpunk je slovo, které odkazuje ke dvěma různým významovým rovinám. Zatímco jeho první část – kyber – evokuje svět moderních technologií spojených převážně s rozvojem osobních počítačů a jejich propojováním do stále větších a nepřehlednějších sítí, připomíná punk zase stejnojmennou syrovou rockovou hudbu s politickým podtextem, případně rebelující životní styl z této hudby vycházející.

Tento název se – po několika jepičích termínech – ujal pro stále rostoucí okruh autorů literatury science fiction nastupujících během osmdesátých let dvacátého století. Od hlavního proudu tohoto žánru se odlišují hlavně tím, že svá díla situují do velmi blízké budoucnosti a domýšlejí v nich řadu současných negativních jevů.

V kyberpunku proto v žádném případě nejde o výpravy k jiným planetám, hvězdným systémům či galaxiím, ale o Zemi a různé možnosti jejího politického, sociálního a technologického uspořádání.“

Publicista a hudebník Pavel Hlavatý (1964) pracoval po maturitách na gymnáziu a programátorské nástavbě do roku 1990 v různých zaměstnáních (učitel v LŠU, dispečer na poště, strojník ve vodárnách) a posléze působil v různých neziskových organizacích a médiích (noviny, časopisy, rozhlasové stanice).

02211850.jpeg

Kromě toho vyvíjí rozsáhlou externí novinářskou a publicistickou činnost – hlavní témata jeho prací jsou kultura, občanská společnost, venkov, spiritualita, minority, historie ad.

Zabývá se okrajovými literárními, hudebními a duchovními směry a osobnostmi. Jako hudebník (housle, kytara, zobcová flétna ad.) se věnuje převážně alternativní a meditativní hudbě.

Dlouhodobě spolupracuje s Českým rozhlasem, pro který píše recenze, literární pořady, fejetony, a eseje, a připravuje diskusní pořady, reportáže.


Účinkuje: Petr Meissel

Autor: Pavel HlavatýRežie: Dimitrij Dudík

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby