Pavel Branko: Úklady jazyka čiže Slovgličtina

3. listopad 2008

Jazykové eseje významného slovenského filmového kritika a publicisty Pavla Branka studují s humorem a citlivostí pro globalizační trendy v jazyce současnou slovenštinu v médiích a literatuře. Autor v nich sleduje nejen vliv angličtiny, ale i češtiny na slovenštinu. Četba těchto vtipných textů je pro nás připomínkou někdejší společné znalosti obou jazyků ve státě jménem Československo - a také, bohužel, míry jazykového odcizení a naší postupné ztráty smyslu pro svébytnost slovenštiny. Filmový publicista, kritik a překladatel Pavel Branko, jedna z nejvýznamnějších osobností moderní slovenské kultury, byl za jazykové eseje oceněn v roce 2006 Cenou literárního časopisu Romboid.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...