Paul Verlaine: Žena příčina všeho

02431584.jpeg
02431584.jpeg
Literárně-hudební pásmo ze sbírky Elegie velkého francouzského básníka v překladech a s úvodním slovem Gustava Francla. Úryvek ze zápisníku Maurice Barrése přeložil Jan Vladislav.

Velkého francouzského básníka Paula Verlaina – jehož 170. výročí narození (30. března 1844 v Metách) – si připomínáme Souzvukem, sestaveným z veršů jeho závěrečného tvůrčího období, tedy především ze sbírky Elegie.

Základní notou těchto Verlainových veršů je věcná epičnost, která zachycuje příběh chorobného žárlivce a svárlivé prolhané i prohnané milenky.


Účinkují: Bořivoj NavrátilValérie ZawadskáLukáš Hlavica

Autor: Paul VerlainePřeklad: Gustav Francl a Jan VladislavPřipravil: Miloš DoležalPreludia pro klavír Charlese Valentina Alkana v podání Olli Mustonena vybrala Vladimíra Lukařová.Režie: Dimitrij Dudík