Paul Verlaine: Má vězení. Autobiografické vzpomínky prokletého básníka na zážitky z žalářů

V autobiograficky laděné knize se prokletý básník vrací ke svým zážitkům z belgických a francouzských žalářů, ale i k významné události, jež poznamenala celý jeho život: k náboženské konverzi v roce 1874, zachycené rovněž v básnické sbírce s názvem Moudrost. Poslouchejte online čtyři týdny po odvysílání.

Účinkuje: Pavel Soukup
Připravila: Barbora Bukovinská
Překlad: Galina Kavanová
Režie: Vlado Rusko
Natočeno: 2003

Poezie francouzského básníka Paula Verlaina se dlouhodobě těší zájmu českých překladatelů (vzpomeňme třeba na Jaroslava Vrchlického, Karla Čapka či Petra Koptu). Verlaine je však vedle básnických sbírek autorem i řady děl prozaických: k nejzajímavějším z nich patří texty autobiografického rázu.

V knize s názvem Má vězení se básník vrací ke svým zážitkům z belgických a francouzských žalářů. Jednou z ústředních scén jeho vzpomínek je potyčka s přítelem Rimbaudem a následné soudní řízení.

Hodnota Verlainových vzpomínek spočívá spíše než v objektivitě v ironickém, posměšném tónu a nadhledu, s nímž básník přistupuje k líčení strastiplné životní cesty.

autor: Barbora Bukovinská
Spustit audio

Související