Patroni čeští, stál jsem tam? Stál! Pásmo z textů inspirovaných událostmi roku 1938

25. září 2023

Psal se osudový rok 1938, Československo začaly svírat nacistické kleště a čeští básníci nemohli mlčet. Prakticky každý den se tenkrát mohli čtenáři denního tisku setkávat s verši, které bezprostředně reagovaly na ty nejaktuálnější politické události a chtěly povzbuzovat, sílit ohroženou národní pospolitost. A nešlo rozhodně jen o nějakou zveršovanou příležitostnou publicistiku. Poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Účinkují: Hana Kofránková, Jiří Hanák, Michal Pavlata a Pavel Rímský
Připravil: Rudolf Matys
Režie: Hana Kofránková
Natočeno: 2008

Z mnoha tehdy napsaných veršů lze dodnes živě cítit hluboce zakoušenou naléhavost prožitku, ať už šlo o básníky zvučných jmen, nebo o autory dnes již pozapomenuté: od Josefa Hory, Františka Halase, Vladimíra Holana, Viléma Závady, Jana Zahradníčka až třeba po Jana Aldu či Josefa Knapa. A je nepochybné, že jejich verše byly tehdy také hojně čteny.

Souzvuk z českých veršů psaných v onom roce 1938 připravil v roce 2008 nedávno zesnulý redaktor Rudolf Matys. Uvádíme k připomínce jeho velkého rozhlasového díla a u příležitosti 85. výročí okupace.

autor: Rudolf Matys
Spustit audio

Související